அனைத்து பகுப்புகள்

சோடியம் லாரில் சல்பேட் ஊசி

RSAW LXNS/ZA என்பது சோடியம் லாரில் சல்பேட்டின் ஒரு ஊசி திடப் பொருளாகும், இது ஒரு குறுகிய வெட்டு, கொழுப்பு நிறைந்த ஆல்கஹாலின் தொடர்ச்சியான SO3 சல்பேஷனால் தயாரிக்கப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து காஸ்டிக் சோடாவுடன் நடுநிலைப்படுத்தப்படுகிறது.

RSAW LXNS/ZA என்பது சோடியம் லாரில் சல்பேட்டின் ஒரு ஊசி திடப் பொருளாகும், இது ஒரு குறுகிய வெட்டு, கொழுப்பு நிறைந்த ஆல்கஹாலின் தொடர்ச்சியான SO3 சல்பேஷனால் தயாரிக்கப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து காஸ்டிக் சோடாவுடன் நடுநிலைப்படுத்தப்படுகிறது.

உடல்:
25 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் தோற்றம் வெள்ளை அல்லது வெளிர் மஞ்சள், ஊசி திடமானது.
வேதியியல்:
செயலில் உள்ள விஷயம் 20% நிமிடம்
சோடியம் சல்பேட் அதிகபட்சம் 21%
சோடியம் குளோரைடு அதிகபட்சம் 21%
pH (1% தீர்வு) 7.5-9.5
சல்பேட் இல்லாத பொருள் அதிகபட்சம் 21%
ஈரப்பதம் அதிகபட்சம் 21%

♦RSAW LXNS/ZA பல அம்சங்களில் நல்ல குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது குழம்பாக்கும் திறன், கழுவும் திறன், நுரைக்கும் திறன், ஈரமாக்கும் திறன் மற்றும் அதிக மக்கும் தன்மை போன்றவை.

♦RSAW LXNS/ZA பற்பசை, ஷாம்பு, திரவ சோப்பு மற்றும் உலோக சவர்க்காரங்களில் செயலில் உள்ள சோப்பு ஆகியவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

♦RSAW LXNS/ZA பல்வேறு துறைகளில் குழம்பாக்கி/ஈரமாக்கும்/நுரைக்கும் முகவராகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

600.4
600.9
விசாரனை

சூடான வகைகள்